Výbory

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÉ METODY V INŽENÝRSTVÍ


6. až 8. června 2018, v Ústí nad Labem

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. Ing. Milan Žmindák, CSc.
Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Ing. Juraj Gerlici, CSc.
Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.
Fakulta strojnická, TU v Košiciach, SK
doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Vladimír Dekýš
Žilinská univerzita v Žilině, SK
doc. Ing. Tomáš Lack, PhD.
Žilinská univerzita v Žilině, SK
doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Dr. Ing. Pavel Polach
Škoda výzkum, s.r.o.
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Jan Skočilas, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D.
Vysoké učení technické Brně
Ing. Jan Štěrba, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ

ODBORNÝ GARANT KONFERENCE

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
+420 475 285 544 | martin.svoboda@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ

PŘÍPRAVNÝ A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.
+420 475 285 533 | blanka.skocilasova@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. František Klimenda
frantisek.klimenda@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Jan Kampo
jan.kampo@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Petr Hejma
petr.hejma@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Antonín Svoboda
antonin.svoboda@ujep.cz
Fakulta strojního inženýrství, UJEP, Ústí nad Labem, CZ

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz