Program

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude uveřejněn těsně před konferencí

Vědecký program konference

  • Rozvoj experimentálních, numerických a analytických metod v mechanice, biomechanice, termo a hydromechanice
  • Nové metody a jejich aplikace při analýze deformací a napětí strojních a stavebních konstrukcí
  • Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických metod
  • Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí a zařízení
  • Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních stavů konstrukcí a zařízení
  • Metody a prostředky výuky experimentálních a numerických metod
  • Využití aplikované matematiky a fyziky v technice
  • Rozvoj a aplikace nových metod ve strojírenské technologii

Soutěž

O nejlepší příspěvek autora do 35 let. Hlavní autor(ka) příspěvku, spadající do této věkové kategorie, který(á) osobně přednese příspěvek, se může zúčastnit soutěže o nejlepší příspěvek konference (soutěž o hodnotné ceny).

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz