Ubytování

Ubytování je možné zajistit v penzionech, které jsou v blízkosti místa pořádání konference.

Ubytování si hradí každý účastník sám.

Náklady na ubytování nejsou zahrnuty v konferenčním poplatku.

Doporučujeme: Penzion na hvězdě

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz