Místo konání

Fakulta strojního inženýrství
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Ústav strojů a energetiky
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství
Ústav strojů a energetiky

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

K Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz