Vložné

Účastnický poplatek

Základní vložné: 4200,- Kč (160 EUR)

Snížené vložné: 3500,- Kč (130 EUR)
pro Ph.D. a Mgr. studenty

Vložné pro doprovodnou osobu: 1800,- Kč (70 EUR)

Publikační náklady na článek v časopise Manufacturing Technology (Scopus): 2800,- Kč (100 EUR)
Hradí se mimo náklady konference přímo časopisu.

Konečný termín pro uhrazení konferenčního poplatku je 20. 5. 2018.

Konferenční poplatek zahrnuje publikační a organizační náklady.

Jestliže se účastník nebude moci konference zúčastnit, vložné nebude vráceno, ale může za sebe poslat jinou osobu.

Platba vložného

Při platbě uvádějte jako variabilní symbol vaše registrační číslo, které vám bylo přiděleno při vaší registraci. Bankovní poplatky při platbě ze zahraničí jdou celé na vrub plátce.

Každý účastník obdrží daňový doklad za platbu vložného.

Platby budou hrazeny bankovním převodem na uvedené účty:

Platba v Kč

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.,
Mírové náměstí 2, 400 58 Ústí nad Labem
SWIFT GIBACZPX
IBAN CZ84 0800 0000 0001 0020 0392
Adresa majitele účtu Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí n. L.
Číslo účtu 100200392/0800
Var. symbol Bude přidělen při registraci
Konst.symbol 0308
IČO 44555601
DIČ CZ44555601

Platba v EUR

Bankovní spojení CSOB, a.s.,
Mirove namesti 1/1, Usti nad Labem, 400 40
SWIFT CEKOCZPP
IBAN CZ57 0300 0000 0002 7399 1567
Adresa majitele účtu Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí n. L.
Číslo účtu 273991567/0300
Var. symbol Bude přidělen při registraci
Konst.symbol 0308
IČO 44555601
DIČ CZ44555601

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz