Důležité termíny

20. 5. 2018
Přihlášky příspěvků s abstraktem
20. 5. 2018
Potvrzení přijetí příspěvků
20. 5. 2018
Konečný termín pro uhrazení vložného
20. 5. 2018
Konečný termín zaslání příspěvku do sborníku
6. – 8. 6. 2018
Termín konání konference

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz