Cíle konference

KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÉ METODY V INŽENÝRSTVÍ 2018 umožní prezentování teoretických, numerických a experimentálních výsledků dosažených v oblasti experimentálních a výpočtových metod. Konference umožňuje mladým vědeckým pracovníkům a inženýrům výměnu zkušeností o současných stavech poznání v oblasti v mechanice, biomechanice, termo- a hydromechanice, strojních a stavebních konstrukcí a výsledků rozvoje a aplikace nových metod ve strojírenské technologii a aplikací dosažených výsledků do praxe.

Zaměření konference

 • Kmitání těles a soustav těles
 • Dynamika a mechanika deformovatelných těles
 • Dynamika stavebních konstrukcí
 • Analytické, numerické a experimentální metody v mechanice
 • Aplikace nových metod ve strojírenské technologii
 • Jiné

Témata konference

 • Rozvoj experimentálních, numerických a analytických metod v mechanice, biomechanice, termo a hydromechanice
 • Nové metody a jejich aplikace při analýze deformací a napětí strojních a stavebních konstrukcí
 • Experiment jako nástroj verifikace analytických a numerických metod
 • Experimentální výzkum a predikce pevnosti, životnosti a provozní spolehlivosti konstrukcí a zařízení
 • Sledování a monitorování provozních zatížení a provozních stavů konstrukcí a zařízení
 • Metody a prostředky výuky experimentálních a numerických metod
 • Využití aplikované matematiky a fyziky v technice
 • Rozvoj a aplikace nových metod ve strojírenské technologii

Soutěž o nejlepší příspěvek autora do 35 let

Hlavní autor(ka) příspěvku, spadající do této věkové kategorie, který(á) osobně přednese příspěvek, se může zúčastnit v soutěži o nejlepší příspěvek konference. Zájemce se do soutěže hlásí v registračním formuláři.

Jednací jazyk konference a příspěvků

Čeština, Slovenština, Angličtina

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz