Publikace

Registrace příspěvku

Při registraci na konferenci autoři vloží do systému krátkou anotaci příspěvku (cca 1 odstavec). Formát anotace není předepsán, anotace slouží k posouzení, zda bude příspěvek přijat. V anotaci bude uveden název a autoři příspěvku.

Po Vaší registraci lze příspěvky ukládat přímo na naše stránky. Přihlašte se pomocí vašeho jména a hesla.

Vybrané články budou publikovány v časopise Manufacturing Technology (Scopus)

Forma příspěvku:

Plný text příspěvku na konferenci bude vložen do v šablony příspěvku konference v editoru MS WORD 2003 a vyšším. Příspěvek bude mít minimálně 4 strany textu A4, maximální počet stran je omezen na 20. Jazyk příspěvku může být čeština, slovenština, angličtina.

Vybrané příspěvky budou moci být přijaty k publikování v časopisech FSI (Manufacturing technology – Scopus). Výběr příspěvků provádí vědecký výbor po skončení konference. Vybraní autoři budou k publikování vyzváni, současně obdrží dalších informace o podmínkách publikování.

Šablony pro tvorbu příspěvků

Šablona pro příspěvek do sborníku

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz