Publikace

Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků: doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Časopis Manufacturing Technology
(ISSN 1213–2489) – MT

V případě příspěvků v anglickém jazyce, které autor předkládá do časopisu Manufacturing Technology použije výhradně webový portál MTAA pro vkládání příspěvků do tohoto periodika, viz odkaz níže.

http://journal.strojirenskatechnologie.cz/portal/

Pokud autor není zaregistrován na portálu MTAA, musí se nejprve zaregistrovat, tj. vyplnit všechny požadované údaje a odeslat formulář. Následně obdrží e-mail s odkazem na potvrzení provedené registrace, čímž aktivuje svou osobní stránku. Na této stránce pak má možnost vkládat příspěvky (nejen pro tuto konferenci) a sledovat stav svého příspěvku.

Pro konferenci Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů prosím při vkládání článku vyberte v sekci „Type of article“ možnost „NDT Conference Article“ čímž přiřadíte Váš příspěvek právě této akci. Formální požadavky pro psaní článků (šablona) + smlouva o převodu autorských práv jsou zavedeny v systému internetové aplikace.

Publikace v časopise MT je v rámci konference NDT s příplatkem 100 EUR bez DPH (2 600 Kč bez DPH).

Časopis Strojírenská technologie
(ISSN 1211–4162) – ST

Formální požadavky na psaní článků v češtině a slovenštině + smlouva o převodu autorských práv pro časopis Strojírenská technologie jsou uvedeny na www stránkách:

http://casopis.strojirenskatechnologie.cz/pokyny_pro_autory.html

Články v českém a slovenském jazyce zasílejte výhradně na e-mail jaroslava.svobodova@ujep.cz s poznámkou, že se jedná o článek v rámci konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů.

Publikace v časopise ST je v rámci konference NDT s příplatkem 50 EUR bez DPH (1 300 Kč bez DPH).

Plná znění příspěvků (ST i MT)
budou přijímána pouze do 30. 8. 2018

Po přijetí článku k publikaci (úspěšné recenzní řízení) bude autorovi článku zaslána faktura k úhradě publikačního poplatku.

Články, které neprojdou recenzním řízením, nebudou publikovány.

V případě zaslání příspěvku po 30. 8. 2018 si je autor vědom, že článek nebude publikován v určeném čísle Manufacturing Technology pro tuto konferenci. V případě zájmu o následné publikování příspěvku, musí zaplatit plnou sazbu za publikaci, tj. 150 € bez DPH.