• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ - 23. až 26. 10. 2018, LUHAČOVICE

CÍLE KONFERENCE

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2018 umožní výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech.

Více informací »

MÍSTO KONÁNÍ

Místo konání konference je Hotel Harmonie I, který nabízí ubytování v kouzelné přírodě na okraji lázní Luhačovice.Více informací »

PUBLIKACE

Důležité!!!!!!!
Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků: doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Více informací »

VLOŽNÉ

Účastnický poplatek: 3 800,- Kč (150,- EUR) za osobu bez DPH. Vložné na konferenci, pronájem místností, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce atd. Publikační poplatek není součástí poplatku účastnického.

Více informací »

PROGRAM

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 15. 10. 2018. Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž o „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu

Více informací »

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny pro zaslání předběžné přihlášky, zaslání II. cirkuláře se závaznou přihláškou, termín zaslání příspěvků a závazných přihlášek a další.

Více informací »

Rychlý kontakt


3. OBĚŽNÍK KONFERENCE KE STAŽENÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ