Vložné

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek:
3 800,- Kč (150,- EUR) za osobu bez DPH.

Účastnický poplatek zahrnuje: vložné na konferenci, pronájem místností, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce atd.

Publikační poplatek není součástí poplatku účastnického.

Forma úhrady pouze fakturou.

Prezentace firem a reklama v časopisech

Přihlášeným firmám a společnostem je umožněna prezentace formou přednášky, prospektů, praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo přípravků. Každá firma bude mít k dispozici samostatné místo pro prezentaci svých přístrojů, výrobků (prospektů) a v případně zájmu uvedenou reklamu v příslušném časopise.

Podklady pro zveřejnění reklamy v časopisech (Strojírenská technologie, Manufacturing Technology) musí být dodány nejpozději do 30. 8. 2018. Podklady pro reklamu konzultujte s redakcí časopisů prostřednictvím e-mailu na redakce@fvtm.ujep.cz, novak@fvtm.ujep.cz. Dodaná reklama nebude již upravována.

CENA ZA REKLAMU v časopise Strojírenská technologie (Manufacturing Technology) je 4 200 Kč (170 EUR) za 1 stránku A4 v černobílém provedení a 3 300 Kč (330 EUR) za A4 v barevném provedení. Ceny jsou bez DPH.

CENA PREZENTACE FIRMY NA KONFERENCI za pronájem místa pro přístroje a zařízení je 1660 Kč (80 EUR).

* ceny bez DPH