Výbory

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ


LUHAČOVICE, 23. až 26. 10. 2018

VĚDECKÝ VÝBOR

prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.
Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, SK
prof. Ing. Jan Mádl, CSc.
Ústav technologií a materiálů,
FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
České vysoké učení technické, Praha, CZ
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
prof. Stanislaw Legutko, D.Sc.
Faculty of Mechanical Engineering and Management, University of Poznan, PL
prof. Ing. Iva Nová, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, FS ZČU v Plzni, CZ
prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Ústav technologií a materiálů, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
Ústav technologií a materiálů, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
doc. Ing. Dana Stančeková, Ph.D.
Strojnícka Fakulta Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žilině, SK
doc. Ing. Daniela Kalincová, PhD.
Fakulta environmentálnej a vyrovnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, SK
doc. Ing. Jarmila Trpčevská, PhD.
Hutnícka fakulta, TU v Košiciach, SK
prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ
Ing. Anna Rudawska Ph.D., D.Sc.
Lublin University of Technology, PL
Ph.D. Eng. Jerzy Józwik
Politechnika Lulbelska, PL
Ing. Alena Němečková
OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT, Praha, CZ
Ing. Iva Nováková, Ph.D.
Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci, CZ
Ing. Jan Novotný, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
Ústav strojů a energetiky, FSI UJEP, Ústí nad Labem, CZ
Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Irena Lysoňková
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Pavel Kraus
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Mgr. Iryna Hren
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Karel Šramhauser
FME, UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Ing. Lenka Michnová
FSI, UJEP, Ústí nad Labem, ČR