Registrace

Závazná přihláška a přihlášky příspěvků

Anotace referátů v délce max. 100 slov se závaznou přihláškou je nutno zaslat v elektronické podobě na adresu sekretariátu konference (jaroslava.svobodova@ujep.cz) nejpozději do 30. 8. 2018. Spolu s anotací zašlete název příspěvku, jméno autora a adresu elektronické pošty.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ