• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

12. MEZINÁRODNÍ KONFEENCE ALUMINIUM A NEŽELEZNÉ KOVY


Zámecký hotel Hrubá Skála, 18. – 21. 10. 2022

CÍLE KONFERENCE

ALUMINIUM a NEŽELEZNÉ KOVY 2022 umožní výměnu a prezentaci poznatků při řešení výrobních problémů vztahujících se ke zpracování neželezných kovů a jejich slitin, seznámí účastníky se zaváděním nových materiálů a technologií, nekonvenčních neželezných materiálů, práškových a kompozitních materiálů atd.

Více informací »

MÍSTO KONÁNÍ

Letošní ročník konference hostí Zámecký hotel Hrubá Skála, v kraji plném historických i přírodních památek.Více informací »

PUBLIKACE

Důležité!!!!!!!
Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků: doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Více informací »

VLOŽNÉ

Účastnický poplatek:
5 500,- Kč (220,- EUR) za osobu s DPH. Účastnický poplatek zahrnuje: vložné na konferenci, pronájem místností, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce, DPH atd.

Více informací »

PROGRAM

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 10. 10. 2022.

Více informací »

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny pro zaslání předběžné přihlášky, zaslání II. cirkuláře se závaznou přihláškou, termín zaslání příspěvků a závazných přihlášek a další.

Více informací »

Rychlý kontakt


3. OBĚŽNÍK KONFERENCE KE STAŽENÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ