Vložné

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek:
5 500,- Kč (220,-  EUR) za osobu s DPH.

Účastnický poplatek zahrnuje: vložné na konferenci, pronájem místností, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce, DPH atd.

Publikační poplatek není součástí poplatku účastnického.

Forma úhrady fakturou.

Prezentace firem a reklama v časopisech

Přihlášeným firmám a společnostem je umožněna prezentace formou přednášky, prospektů, praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo přípravků. Každá firma bude mít k dispozici samostatné místo pro prezentaci svých výrobků (prospektů) a případně uvedenou reklamu časopise.

Podklady pro zveřejnění reklamy v časopisech (Strojírenská technologie, Manufacturing Technology) musí být dodány nejpozději do 30. 8. 2022. Podklady pro reklamu konzultujte s redakcí časopisů prostřednictvím e-mailu na jaroslava.svobodova@ujep.cz. Dodaná reklama nebude již upravována.

CENA ZA REKLAMU v časopise Strojírenská technologie (Manufacturing Technology) je 5 000 Kč (200 EUR) za 1 stránku A4 v černobílém provedení a 10 000 Kč (400 EUR) za A4 v barevném provedení

CENA PREZENTACE FIRMY NA KONFERENCI za pronájem místa pro přístroje a zařízení je 2 000 Kč (80 EUR).

* ceny s DPH