Publikace

Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků: doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Časopis Manufacturing Technology
(ISSN 1213–2489) – MT do 30. 8. 2022

V případě příspěvků v anglickém jazyce, které autor předkládá do časopisu Manufacturing Technology použije výhradně webový portál MT pro vkládání příspěvků do tohoto periodika, viz odkaz níže.

https://journalmt.com/

Pokud autor není zaregistrován na portálu MT, musí se nejprve zaregistrovat, tj. vyplnit všechny požadované údaje a odeslat formulář. Následně obdrží e-mail s odkazem na potvrzení provedené registrace, čímž aktivuje svou osobní stránku. Na této stránce pak má možnost vkládat příspěvky (nejen pro tuto konferenci) a sledovat stav svého příspěvku.

Pro konferenci Aluminium a neželezné kovy 2022 prosím při vkládání článku vyberte v sekci „Type of article“ možnost „Aluminium Conference Article“ čímž přiřadíte Váš příspěvek právě této akci. Formální požadavky pro psaní článků (šablona) + smlouva o převodu autorských práv jsou zavedeny v systému internetové aplikace.

Publikace v časopise MT je v rámci konference Aluminium s příplatkem 120 EUR s DPH (3 100 Kč s DPH).

Plná znění příspěvků
budou přijímána pouze do 30. 8. 2022

Po přijetí článku k publikaci (úspěšné recenzní řízení) bude autorovi článku zaslána faktura k úhradě publikačního poplatku.

V rámci sníženého (konferenčního) publikačního poplatku (120 € s DPH MT) bude publikován jeden článek každého autora, každý další článek bude fakturován v plné sazbě, tj. 180 € s DPH – MT, 73 € s DPH – ST.

Články, které neprojdou recenzním řízením, nebudou publikovány.

Snížená cena publikačního poplatku je podmíněna účastí na konferenci.

V případě zaslání příspěvku po 30. 8. 2022 si je autor vědom, že článek nebude publikován v určeném čísle Manufacturing Technology pro tuto konferenci. V případě zájmu o následné publikování příspěvku, musí zaplatit plnou sazbu za publikaci, tj. 180 € s DPH.