11. EVM KONFERENCE 2024 | Experimentální a výpočtové metody v inženýrství
11. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÉ METODY
Publikace příspěvku v časopise Manufacturing Technology s přiděleným IF 0,9 (Web of Science)
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Mezinárodní konference EVM 2024 proběhne v prostorách budovy CEMMTECH Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


12. - 13. června 2024, v Ústí nad Labem

CÍLE KONFERENCE

Cílem je prezentování teoretických, numerických a experimentálních výsledků dosažených v oblastech strojírenství, materiálového inženýrství, energetiky a robotiky. Konference umožňuje vědeckým pracovníkům a inženýrům výměnu zkušeností o současných stavech poznání v oblasti dynamiky a aplikací dosažených výsledků do praxe.

Více informací »

MÍSTO KONÁNÍ

Fakulta strojního inženýrství - budova CEMMTECH

Pasteurova 7, Ústí nad LabemVíce informací »

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Při registraci na konferenci autoři vloží do systému krátkou anotaci příspěvku (cca 1 odstavec). Formát anotace není předepsán, anotace slouží k posouzení, zda bude příspěvek přijat. V anotaci bude uveden název a autoři příspěvku. Po kontrole a schválení budete informováni o přijetí/nepřijetí. V případě přijetí budete vyzvni k vložení plného textu v šabloně sborníku. Vybrané příspěvky budou dále nabídnuty k publikaci v časopise Manufacturing Technology (Scopus, WoS - IF 0,9).

Více informací »

VLOŽNÉ

Plná cena účastnického poplatku je 3960,- Kč (165 EUR) za osobu s DPH. Konferenční poplatek zahrnuje publikační náklady sborníku a organizační náklady konference. Studenti Ph.D. mají slevu, doprovázející osoby (bez publikace) mají též slevu.

Více informací »

PROGRAM

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude zveřejněn těsně před konferencí.

Více informací »

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny pro zaslání přihlášky příspěvků s abstraktem, potvrzení přijetí příspěvků, uhrazení vložného a další.

Více informací »

POZVÁNKA KE STAŽENÍKONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Pasteurova 7
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 532
E-mail: evm@ujep.cz


© 2024 konference-fsi.cz/evm2024/