• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

5. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
EXPERIMENTÁLNÍ A VÝPOČTOVÉ METODY V INŽENÝRSTVÍ


6. až 8. června 2018, v Ústí nad Labem

CÍLE KONFERENCE

Cílem je prezentování teoretických, numerických a experimentálních výsledků dosažených v oblasti dynamiky tuhých a deformovatelných těles. Konference umožňuje vědeckým pracovníkům a inženýrům výměnu zkušeností o současných stavech poznání v oblasti dynamiky a aplikací dosažených výsledků do praxe.

Více informací »

MÍSTO KONÁNÍ

Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojů a energetiky

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad LabemVíce informací »

PUBLIKACE - PRO AUTORY

Při registraci na konferenci autoři vloží do systému krátkou anotaci příspěvku (cca 1 odstavec). Formát anotace není předepsán, anotace slouží k posouzení, zda bude příspěvek přijat. V anotaci bude uveden název a autoři příspěvku.

Více informací »

VLOŽNÉ

Plná cena účastnického poplatku je 4200,- Kč (160,- EUR) za osobu bez DPH. Konferenční poplatek zahrnuje publikační a organizační náklady. Jestliže se účastník nebude moci konference zúčastnit, vložné nebude vraceno, ale může za sebe poslat jinou osobu.

Více informací »

PROGRAM

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude zveřejněn těsně před konferencí.

Více informací »

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny pro zaslání přihlášky příspěvků s abstraktem, potvrzení přijetí příspěvků, uhrazení vložného a další.

Více informací »

Rychlý kontakt


POZVÁNKA KE STAŽENÍ

KONTAKT

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta strojního inženýrství

Hana Petráčková, DiS
Na Okraji 1001
Ústí nad Labem
400 96

Tel:: +420 475 285 517
E-mail: hana.petrackova@ujep.cz