• darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg

7. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ


17. 10. až 20. 10. 2023, Zámecký hotel Hrubá Skála – Turnov

CÍLE KONFERENCE

MIKROSKOPIE A NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ 2023 umožní výměnu a prezentaci poznatků z oblasti využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech.

Více informací »

MÍSTO KONÁNÍ

Zámecký hotel Hrubá Skála - Původní hrad ze 14. století, který byl později přestavěn na renesanční zámek, se nachází v Českém ráji, na pískovcové skále asi 6 km jihovýchodně od Turnova nad obcí Hrubá Skála.
Více informací »

PUBLIKACE

Důležité!!!!!!!
Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků: doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci.

Více informací »

VLOŽNÉ

Účastnický poplatek: 5 700,- Kč (245,- EUR) za osobu s DPH zahrnuje: vložné na konferenci, pronájem místností, technické zabezpečení, občerstvení, společenské akce atd. Publikační poplatek není součástí poplatku účastnického. Forma úhrady pouze fakturou.

Více informací »

PROGRAM

Podrobný časový harmonogram konference s přesným časovým uspořádáním jednotlivých příspěvků a přednášek bude rozeslán ve III. cirkuláři do 10. 5. 2023. Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž „O nejhezčí fotografii struktury materiálu“

Více informací »

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny pro zaslání předběžné přihlášky, zaslání II. cirkuláře se závaznou přihláškou, termín zaslání příspěvků a závazných přihlášek a další.

Více informací »

Rychlý kontakt


3. OBĚŽNÍK KONFERENCE KE STAŽENÍ

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ